Komplementti C2, pitoisuus, plasmasta

8053 P -C2

Näyteastia

EDTA-putki 3 ml

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki 80 - 120 %

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

webohjekirja.mylabservices.fi/TYKS/index.php?test=234