Keliakia, vasta-ainetutkimus,seerumista

8119 S -KeliAb

Osatutkimukset

S -IgAKeli
S -tTGAbA
S -tTGAbG

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Keliakiaepäily

Esivalmistelu

Mikrobiologian ja immunologian lähete www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf Lähetteessä tulee mainita: kliininen diagnoosi ja kysymyksenasettelu.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

2 ml seerumia. Pediatriseen näyteputkeen otettaessa näytemäärä 500 µl.

Näyte säilyy viikon jääkaapissa, pitempi säilytys pakastettuna. Näyte voidaan lähettää huoneenlämmössa 1 vrk sisällä, pitempiaikainen lähetys jäähdytettynä.

Menetelmä

Fluoro-entsyymi-immunologinen menetelmä (FEIA).

Tekotiheys

Arkipäivisin

Yleistä

Keliakian vasta-ainediagnostiikassa suosittelemme käytettäväksi ensisijaisesti S-KeliAb tutkimusta.

S-KeliAb tutkimuksessa määritetään aina seerumin IgA-luokan kudostransglutaminaasivasta-aineet (S-tTGAbA, 1885) sekä seerumin kokonais IgA-taso kvalitatiivisesti (S -IgAKeli). Kudostransglutaminaasi, IgG-vasta-aineet (S -tTGAbG, 1886) tutkitaan näytteistä, joiden IgA- taso todetaan S-IgAKeli tutkimuksessa liian matalaksi luotettavaan S-tTGAbA määritykseen.

S-tTGAbA ja S-tTGAbG tutkimukset ovat myös erikseen tilattavissa esimerkiksi hoidon seurantaa varten.

Tulkinta

VIITEARVOT: kaikille tutkimuksille S-tTGAbA ja S-tTGAbG: Negatiivinen <7 U/ml. Raja-arvo 7-10 U/ml. Positiivinen >10 U/ml. S-IgAKeli tutkimuksesta annetaan sanallinen lausunto.

TULOKSET VALMIINA: 3 vrk kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Jos käypähoitosuosituksen mukaisissa tapauksissa keliakiadiagnoosin varmistamiseksi halutaan tutkia endomysiumvasta-aineet pitää ne tilata tarvittaessa erikseen ja sitä varten tarvitaan uusi näyte.

Lisätietoa tulkinnasta: Keliakian käypähoitosuositus

Huomautukset

Virhelähteet: Merkittävästi lipeemiset ja hemolysoituneet näytteet eivät sovellu testiin.

Kirjallisuus: Keliakian käypähoitosuositus