Steriiliystutkimus 2, rikastusviljelyn avulla

8176 -Stert2

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Lääkeaineen steriiliyden kontrollointi.

Esivalmistelu

Mikrobiologian lähete www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf

Suoritus

Näytteen inkubointi bakteerien ja sienten kasvua suosivissa nestemäisissä elatusaineissa, joista tehdään tarvittaessa jatkoviljely aerobi- ja anaerobikasvatusalustoille.

TULOS VALMIINA 14-21 vuorokaudessa

Näyteastia

Alkuperäinen näyteastia

Näytteen käsittelyohjeet

Näyte alkuperäisessä astiassaan.

Tulkinta

Bakteeri- tai sienikasvu viljelytutkimuksessa viittaa näytteen kontaminoitumiseen.

Huomautukset

VIRHELÄHTEET: Näytteen tai elatusaineen kontaminoituminen laboratoriossa.