Neutrofiilien oksidaatiokyky, CGD-taudin diagnostiikka

8179 B -NeutOks

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Kroonisen granulomatoottisen taudin (CGD) diagnostiikka.

Esivalmistelu

Tutkimus tilataan soittamalla tutkimuslaboratorioon ja sopimalla näytteenottoajankohta. Näytteenotto ma-ke. Näytteen on oltava analyysilaboratoriossa viimeistään torstaiaamuna.

Näytteen mukana on oltava suunnilleen samaan aikaan otettu kontrolliverinäyte, joka toimii matkakontrollina.

Jos sähköistä lähetettä ei voida toimittaa, näytteen mukaan liitetään tutkimuslähete (muoto vapaa), josta tulee ilmetä seuraavat asiat: Potilaan nimi ja henkilötunnus, näytteenoton päivämäärä ja kellonaika, tilaajan nimi ja yksikkö, vastaus- ja laskutusosoite.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

Näyte on pidettävä huoneenlämmössä. Näyte pakataan huolellisesti kuljetusta kestävään styrox-tms. laatikkoon ja toimitetaan mahdollisimman pikaisesti tutkimuslaboratorioon. Tutkimus on tehtävä 48 tunnin kuluessa näytteenotosta.

Mikäli tutkimus tilataan kaukana Oulusta sijaitsevasta keskuksesta (esim. muut yliopistosairaalat), tilataan näytteen kuljetus seuraavan ohjeen mukaisesti kuriirilta (JetPak): Soitto puh. 09-7277180, kielivalinnan jälkeen palveluvalinta 1, asiakasnumero: Oulun yliopisto/mikrobiologia 651434. (Lisätietoja www.jetpak.fi). Näyte lähetetään osoitteeseen: Oulun yliopisto, Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia/ palvelutoimi, Aapistie 5 A, 2. kerros, 90220 OULU. Puh: 050-4322049, 0400-165981.

Postitse pikapakettina lähetettäessä käytetään osoitetta: Oulun yliopisto, Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia/palvelutoimi, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto

Tekotiheys

Tehdään tarvittaessa ma-to.

Tulkinta

Tutkimus tehdään virtaussytometrisella menetelmällä, jossa mitataan neutrofiilien kykyä tuottaa superoksidia stimulaation seurauksena. Tuloksen perusteella voidaan päätellä onko kyseessä X-kromosomaalinen vai AR-tautimuoto. Tutkimuksella voidaan selvittää myös CGD-taudin kantajuus. Mikäli testissä saadaan CGD-tautiin sopiva tulos, suositellaan geenitutkimusta tautimutaation osoittamiseksi. Tutkimustuloksista annetaan kirjallinen lausunto, joka lähetetään postitse tilaajan ilmoittamaan vastausosoitteeseen.

Huomautukset

Tutkimuksen hintaan lisätään rahtikulut.