Sieni, viljely ysköksestä

8261 Ex-SienVi

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Sieni-infektion aiheuttajan etsintä yskös-, imulima- ja bronkoskopianäytteistä.

Esivalmistelu

Jos sähköistä lähetettä ei voida toimittaa, näytteen mukaan on liitettävä mikrobiologian lähete www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdfah.pdf Lähetteessä tulee mainita seuraavat asiat: kliininen diagnoosi, näytteenlaatu, näytteenottopaikka, mikrobilääkehoito (sekä ennen näytteenottoa että sen jälkeen aloitettu), mahdollinen immunosupressio ja perussairaudet sekä lähettäjän yhteystiedot (myös puhelinnumero).

Näytteenlaatu tulee mainita tarkasti: onko kyseessä yskitty yskös, trakea-aspiraatti vai bronkoskopian yhteydessä otettu märkänäyte tai harjanäyte. Mikäli näyte on otettu keittosuolaliuoksella huuhdellen, se tulee mainita lähetteessä.

Näyteastia

Kierrekorkillinen purkki

Näytteen käsittelyohjeet

Märkäistä ysköstä (ei nielulimaa), trakea- tai bronkusimunäytettä tiiviisti suljettavassa purkissa, bronkoskopian yhteydessä aspiroitu märkänäyte bakteerinäytteen kuljetusampullissa muovipussiin suljettuna. Bronkoskopia-harjanäyte: harja 1 ml:ssa steriiliä keittosuolaa.

Näyte tulee saada tutkittavaksi 2-4 tunnin sisällä sen ottamisesta. Kuljetusta odotellessa näytteet säilytetään jääkaapissa. Tarvittaessa näytettä voidaan säilyttää enintään yön yli jääkaapissa.

Menetelmä

Näytteen märkäisistä kohdista tehdään Calcofluor White -sienivärjäys, josta annetaan alustava vastaus. Näyte viljellään yleiselatusmaljoille ja selektiivisille sienimaljoille. Sienilääkeherkkyysmääritykset tehdään tarvittaessa/pyydettäessä.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulkinta

Hiivasienet kuuluvat ylähengitysteiden normaaliflooraan. Löydöksen merkitys arvioitava potilaan kliinisen tilanteen perusteella.

Immunosupressio potilailla useat sienilajit voivat periaatteessa aiheuttaa opportunisti-infektioita. Toisaalta useat lajit (esim. Aspergillus) ovat luonnossa jokapaikkaisia saprofyyttejä. Kontaminaation mahdollisuus on etenkin niukoissa löydöksissä otettava huomioon.

TULOKSET VALMIINA: Alustava tulos 1 - 2 vrk:ssa. Lopullinen tulos 7-30 vrk:ssa.

Huomautukset

Näyte tulee toimittaa laboratorioon mahdollisimman pian, jotta mahdolliset patogeenit eivät tuhoudu tai jää muun mikrobiston ylikasvun alle. Jos näyte lähetetään kuljetusputkessa, siitä tehdään vain viljely.