Bakteeri, aerobinen lajimääritys, virtsasta

8349 U -BaktLm

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Esivalmistelu

Kliiniset tiedot sekä jo tiedossa olevat laboratoriotunnistustestien tulokset tulee merkitä Mikrobiologian lähete www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf

Menetelmä

Tarvittavat mikrobiologiset tunnistus- ja herkkyysmääritysmenetelmät

Tulkinta

Näytteestä vastataan tunnistettu mikrobi ja (tarvittaessa) sen mikrobilääkeherkkyys