CD40 Ligandin ilmentyminen

8354 B -LyCD40L

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Epäilty CD40 Ligandin puutos. Epäilty X-Linked Hyper IgM Syndrome (XHIM)

Esivalmistelu

Tutkimus tilataan soittamalla tutkimuslaboratorioon ja sopimalla näytteenottoajankohta. Näytteenotto ma-ke. Näytteen on oltava analyysilaboratoriossa viimeistään seuraavana aamuna. Tutkimus on aloitettava 24 tunnin kuluessa näytteenotosta.

Jos sähköistä lähetettä ei voida toimittaa, näytteen mukaan liitetään tutkimuslähete (muoto vapaa), josta tulee ilmetä seuraavat asiat: Potilaan nimi ja henkilötunnus, näytteenoton päivämäärä ja kellonaika, tilaajan nimi ja yksikkö, vastaus- ja laskutusosoite.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 10 ml

Näytteen käsittelyohjeet

Näyte on pidettävä huoneenlämmössä. Näyte pakataan huolellisesti kuljetusta kestävään styrox- tms. laatikkoon ja toimitetaan mahdollisimman pikaisesti tutkimuslaboratorioon. Tutkimus on aloitettava 24 tunnin kuluessa näytteenotosta.

Tarkemmat ohjeet näytteenotosta ja näytteen käsittelystä lähetetään tilaajalle erikseen.

Tekotiheys

Tehdään tarvittaessa.

Tulkinta

Tutkimus tehdään virtaussytometrisella menetelmällä, jossa mitataan stimuloitujen CD4+ -solujen CD40L-proteiinin ilmentymistä. Tutkimustuloksista annetaan kirjallinen lausunto, joka lähetetään postitse tilaajan ilmoittamaan vastausosoitteeseen.

Huomautukset

Tutkimuksen hintaan lisätään rahtikulut.