Tuhkarokko, tartuntaepäilyn selvittelypaketti

8410 -MorbTut

Osatutkimukset

S -MorbAbG
S -MorbAbM
Ps-MorbNhO

Esivalmistelu

HUOM! Tutkimusta tilattaessa on aina soitettava NordLab Oulun asiakaspalveluun puh: 040 635 6351

Lisäksi hoitavan lääkärin on syytä olla yhteydessä THL:een tuhkarokkoepäilyssä.

THL:n lähetelomake tulee täyttää huolellisesti ja tulostaa paperisena. Weblab Clinicalissa kohta WWW-linkki.

thl.fi/documents/533963/1719174/MPR_lahetelomake_THL_2015-02-18.pdf/76ac8d3e-bc9a-494b-afa4-8e13d157080b

Näytteen käsittelyohjeet

Näytteeksi otetaan nielunäyte NhO-tutkimusta varten sekä seeruminäyte vasta-ainetutkimusta varten:

-Seeruminäyte, vähintään 2ml

-Ota nielusta kaksi tikkunäytettä samaan kuivaan ja puhtaaseen näyteputkeen tai virusviljelynäytteen kuljetusputkeen. Nielunäyte voidaan ottaa puuvillapäisellä vanutikulla tai muulla nielunäytteenottoon soveltuvalla tikulla.

Pakkaa seeruminäyte ja nielunäytteet samaan suljettavaan muovipussiin ja lähetä näytteet täytetyn paperisen THL:n lähetelomakkeen kanssa NordLab Oulun aluelaboratorion asiakaspalveluun.

Yleistä

Tuhkarokko on Measles morbilliviruksen aiheuttama yleisinfektio. Tuhkarokko tarttuu erittäin herkästi ja siihen voi liittyä vakavaa sairastuneisuutta ja kohonnutta kuolleisuutta.

Suomessa kaikki tuhkarokkoepäilyt varmistetaan THL:lla NhO-tutkimuksella nielunäytteestä. Lisäksi THL:lla ja HUSLAB:ssa tehdään tuhkarokkovasta-ainemäärityksiä seeruminäytteestä. -MorbTut-tutkimuspakettiin kuuluvat sekä NhO-tutkimus että vasta-ainemääritykset.

NordLab Oulun aluelaboratoriossa ma-to -MorbTut-tutkimuspaketin näytteet lähetetään THL:lle niin, että näytteet ovat siellä seuraavana aamuna ja vastaukset saadaan sen päivän aikana. Muutoin pe-su ja juhlapyhinä näytteet lähetetään HUSLAB:iin, jossa tuhkarokkovasta-ainemääritykset tehdään päivystyksellisesti. HUSLAB toimittaa näytteet seuraavaksi arkipäiväksi THL:lle, jossa näytteestä tehdään vielä NhO-tutkimus.

Tulkinta

Katso analysoivan laboratorion internetsivut.

www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/laboratoriotoiminta/laboratoriotutkimukset/tuhkarokon_laboratoriotutkimukset