Virusviljely nielusta (poliovirus)

8412 Ps-VirVi

Esivalmistelu

Huom! Tutkimusta tilattaessa tulee aina soittaa NordLab laboratorioon, puhelinnumerot alla:

Oulu, NordLab asiakaspalvelu: 040 635 6351. Rovaniemi, laboratorion toimisto 016 554 5920. Kemi, laboratorio, lähtevät näytteet 040-1491311. Kajaani, laboratorion toimisto 040 822 1486. Kokkola: 06-5235980

Täytä THL:n lähete huolellisesti. Lähete löytyy osoitteesta thl.fi/fi/web/infektiotaudit/laboratoriotoiminta/laboratoriotutkimukset/polion-laboratoriotutkimukset

Näytteen käsittelyohjeet

Nielunäyte otetaan tikulla (esim. Coban nukkatikku, jossa katkaistava varsi, dacron vanutikku käy myös). Tikku laitetaan viruskuljetusputkeen, sen varsi katkaistaan ja korkki suljetaan huolellisesti. Putki laitetaan sulkupussiin (Minigrip tai vastaava). Näyte tulisi säilyttää jääkaappilämpötilassa.

Tulkinta

Katso analysoivan laboratorion ohjekirja.

thl.fi/fi/web/infektiotaudit/laboratoriotoiminta/laboratoriotutkimukset/polion-laboratoriotutkimukset

Huomautukset

Huom! Polioepäilyssä ensisijainen tutkimus on ulosteen poliovirusviljely F -PoliVi (3465). Täydentävänä tutkimuksena lisäksi likvorin ja seerumin poliovirusvasta-ainemääritykset -PoliTut (8592).