Home IgE vasta-aineet, 3 Aspergillus homeet, seerumista

8521 S -HomAbE3

Osatutkimukset

A.flavus
A.fumigatu
A.niger
A.ochraceu
A.penicill
A.terreus
A.versicol
Eurot.ams

Näyteastia

Seerumiputki 10 ml

Tulkinta

Katso analysoivan laboratorion ohjekirjasivu www.ttl.fi/fi/asiantuntijapalvelut/tyoymparisto/sisailma_ja_sisaymparisto/tyoymparistomikrobiologian_laboratorio / _sivut/default.aspx