Home IgE vasta-aineet, 6 märän ympäristön mikrobit, seerumista

8528 S -HomAbE6

Osatutkimukset

Acineto.sp
Acrem.atro
Acrom.kili
Bacil.cere
Exoph.sp.
Phial.oliv
Rhodo.glu
Spori.john

Näyteastia

Seerumiputki 10 ml

Tulkinta

Katso analysoivan laboratorion ohjekirjasivu www.ttl.fi/fi/asiantuntijapalvelut/tyoymparisto/sisailma_ja_sisaymparisto/tyoymparistomikrobiologian_laboratorio / _sivut/default.aspx