Polio, tartuntaepäilyn selvittelypaketti

8592 -PoliTut

Osatutkimukset

S -PoliAb
Li-PoliAb

Esivalmistelu

Huom! Tutkimusta tilattaessa tulee aina soittaa NordLab laboratorioon, puhelinnumerot alla:

Oulu, NordLab asiakaspalvelu: 040 635 6351. Rovaniemi, laboratorion toimisto: 040-6356202. Kemi, laboratorio, lähtevät näytteet: 040-1491311. Kajaani, laboratorion toimisto: 040 822 1486 . Kokkola: 06-5235980

Täytä THL:n lähete huolellisesti. Lähete löytyy osoitteesta thl.fi/fi/web/infektiotaudit/laboratoriotoiminta/laboratoriotutkimukset/polion-laboratoriotutkimukset

Näytteen käsittelyohjeet

Seerumin vasta-ainemääritystä varten 2ml seerumia tai EDTA-plasmaa. Näyte säilyy viikon jääkaapissa, pitempi säilytys pakastettuna. Näyte voidaan lähettää huoneenlämmössa 1 vrk sisällä, pitempiaikainen lähetys jäähdytettynä. Seerumi erotettava ennen lähettämistä.

Likvorin vasta-ainemääritystä varten vähintään 0.5ml likvoria steriilissä kierrekorkillisessa putkessa. Näyte säilyy viikon jääkaapissa, pitempi säilytys pakastettuna. Näyte voidaan lähettää huoneenlämmössa 1 vrk sisällä, pitempiaikainen lähetys jäähdytettynä.

Näytteet otetaan taudin alussa ja seurantanäytteet tarvittaessa 2 vk myöhemmin. Seurantanäytettä varten tilataan sama tutkimuspaketti uudelleen.

Tulkinta

Katso analysoivan laboratorion ohjekirja.

thl.fi/fi/web/infektiotaudit/laboratoriotoiminta/laboratoriotutkimukset/polion-laboratoriotutkimukset

Huomautukset

HUOM! Polioepäilyssä ensisijainen tukimus on ulosteen poliovirusviljely F-PoliVi (3465). Lisäksi täydentävänä tutkimuksena on polioviruksen viljely nielunäytteestä Ps-VirVi (8412).