Li-MikrobiNhO

8614 Li-MibNhO

Osatutkimukset

Li-EcolNhO
LI-HSV2NhO
Li-HHV6NhO
Li-PareNhO
Li-VZVNhO
Li-CrypNhO
Li-HinfNhO
Li-LmonNhO
Li-NmenNhO
Li-StrBNhO
Li-SpneNhO
Li-CMVNhO
Li-EvirNhO
Li-HSV1NhO

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Meningiitti/enkefaliitti epäily

Näyteastia

Steriili kierrek. muoviputki 7 ml

Näytteen käsittelyohjeet

Likvorinäyte otetaan punktioneulasta suoraan muoviputkeen (keltakorkkinen muoviputki, pakattu 5 kpl eriin Minigrip-pusseihin, OYS:n keskusvaraston tilauskoodi 305018B), joka on sisältä steriili. Huom! kumikorkkiset lasiputket eivät sovellu tähän tutkimukseen. Putki avataan tehdassteriilit hanskat kädessä juuri ennen näytteen ottamista. Näytteen saamisen jälkeen putki suljetaan välittömästi ja huolella, ettei se vuoda. Putkeen kiinnitetään tutkimuspyyntötarra ja se suljetaan Minigrip-pussiin. Näytemäärä aikuisilta vähintään 0.5-1 ml (mielellään ainakin 1 ml).

Oulu ja Kokkola: Li-MibNhO -tutkimuksen yhteydessä tehdään automaattisesti myös Li-BaktVi -tutkimus, jota varten suositellaan otettavaksi muutama tippa likvoria myös suoraan huoneenlämpöiselle suklaamaljalle (maljoja tilattavissa mikrobiologian laboratoriosta). Maljat suljetaan ja kansi teipataan kiinni. Maljan pohjaan (ei kanteen) liimataan tutkimuspyyntötarra. Mikäli näytettä ei saada vuorokauden sisällä laboratorioon, laitetaan näytettä myös objektilasille gram-värjäystä varten sekä geelikuljetusputkeen likvorin bakteeriviljelyä varten.

Näytteen säilytys: putket huoneenlämmössä (max 1 vrk), maljat hiilidioksidikaapissa +35 C tai lämpökaapissa hiilidioksidiolosuhteissa (kynttiläpönttö tai hiilidioksidikehitin).

Menetelmä

Mikrobispesifinen nukleiinihapon osoitus. Oulu ja Kokkola: likvorin gram-värjäys ja viljely yleiselatusainemaljoille tehdään automaattisesti Li-MibNhO-tutkimuksen yhteydessä. Li-BaktVi -tutkimuksessa kasvavat bakteerit tunnistetaan ja niille tehdään herkkyysmääritykset. Rovaniemi, Kemi, Kajaani: Li-BaktVi-tutkimus tehdään erillisenä omalla tutkimuspyynnöllään.

TEKOTIHEYS:

Oulu: päivystystutkimus

Kajaani: ma-la klo 7.00-13.30

TULOKSET VALMIINA:

Li-MibNhO-tutkimuksen tulokset saadaan noin 3 tunnin kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Tulkinta

Li-MibNhO: Positiivinen tai negatiivinen tutkittavien mikrobien osalta.

Mikrobiluettelo:

Eco1NhO: Escherichia coli K1, HinfNhO: Haemophilus influenzae, LmonNhO: Listeria monocytogenes, NmenNhO: Neisseria meningitidis, StrBNhO: Streptococcus agalactiae, SpneNhO: Streptococcus pneumoniae, CMVNhO: Sytomegalovirus, EvirNhO: Enterovirus, HSV1NhO: Herpes simplex virus 1, HSV2NhO: Herpes simplex virus 2, HHV6NhO: Human herpesvirus 6, PareNhO: Human parechovirus, VZVNhO: Varicella zoster virus, CrypNhO: Cryptococcus neoformans/gattii

Bakteeriviljely: Katso Li-BaktVi.

Huomautukset

Näyte tulisi ottaa, mikäli mahdollista, ennen antimikrobilääkehoidon aloittamista.

Li-MibNhO -tutkimus ei tunnista mykobakteereita. Mykobakteerin aiheuttamaa meningiittiä epäiltäessä on erikseen pyydettävä ko. värjäys-, viljely- ja nukleiinihapon osoitus-tutkimukset (4490 -TbNhO, ja 2812 -TbVi).

VIRHELÄHTEET: Antimikrobilääkitys ennen näytteenottoa voi johtaa väärään negatiiviseen viljelytulokseen. Likvorin korkea proteiinipitoisuus (albumiini >15 000 mg/l) voi haitata tutkimusta. Näytteen laatu heikkenee pitkän kuljetuksen/säilytyksen aikana. Näytteen kontaminoituminen näytteenoton yhteydessä.