Neurosyfilis, pakettitutkimus seerumista ja aivoselkäydinnesteestä

8835 -NeurSyf

Osatutkimukset

S -NeurSyf
Li-NeurSyf

Indikaatio

Neurosyfiliksen diagnostiikka

Näytteen käsittelyohjeet

Näyteastia:

Steriili kierrek. muoviputki 7 ml

Seerumi-geeliputki 5ml

Huom! Tutkimus edellyttää samanaikaisen likvor- ja seeruminäytteen toimittamista laboratorioon. Näytteiden tulee olla samana päivänä otettuja. Mikäli ei ole mahdollista saada saman päivän seerumi- ja likvor-näytettä, tulee näytteiden olla korkeintaan kolmen vuorokauden välein otettuja.

Näytteiden minimimäärät:

1 ml likvoria

2ml seerumia

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

huslab.fi/cgi-bin/ohjekirja/tt_show.exe?assay=21785&terms=21785