HIV1, resistenssimääritys, plasmasta

8848 P -HIV1Res

Esivalmistelu

Näytteen mukana on toimitettava myös THL:n HIV-näytelähete thl.fi/documents/533963/1449651/HIV_lahetelomake_THL_2023.pdf/be8f2bd2-14ee-e83f-0547-956d66ad281f?t=1678885605 1 _94

Täytä lähete huolellisesti ja merkitse siihen mitä tutkimuksia näytteestä halutaan.

Uusista HIV-tapauksista tulee toimittaa myös kantakokoelmanäyte THL:een. Herkkyysmääritysnäyte toimii samalla myös kantakokoelmanäyteenä kun laitat lähetteessä rastin kohtaan kantakokoelmanäyte.

Tilaa samalle näytteenottopäivälle myös 4759 P -Hiv1Nh tutkimus, koska ennen resistenssimäärityksen suorittamista THL tarvitsee tiedon näytteen sisältämästä virusmäärästä.

Näyteastia

EDTA-putki 10 ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirja

thl.fi/documents/533963/1719174/HIV-1+la%CC%88a%CC%88keresistenssima%CC%88a%CC%88ritys+%28PI%2C+NRTI%2C+NNRTI%29_160418.pdf/0a682018-5775-4593-b575-3ae43c562de3?version=1.0