HIV1, resistenssimääritys, plasmasta

8848 P -HIV1Res

Esivalmistelu

Näytteen mukana on toimitettava myös THL:n HIV-näytelähete thl.fi/aiheet/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/hiv/hiv-laborator i _otutkimukset

Täytä lähete huolellisesti ja merkitse siihen mitä tutkimuksia näytteestä halutaan.

Uusista HIV-tapauksista tulee toimittaa myös kantakokoelmanäyte THL:een. Herkkyysmääritysnäyte toimii samalla myös kantakokoelmanäyteenä kun laitat lähetteessä rastin kohtaan kantakokoelmanäyte.

Tilaa samalle näytteenottopäivälle myös 4759 P -Hiv1Nh tutkimus, koska ennen resistenssimäärityksen suorittamista THL tarvitsee tiedon näytteen sisältämästä virusmäärästä.

Näyteastia

EDTA-putki 10 ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirja

thl.fi/aiheet/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/hiv/hiv-laborator i _otutkimukset