Np-Rino-entero-RS-virus, nukleiinihapon osoitus (kval)

8849 EnRiRSVNhO

Osatutkimukset

-EvirNhO
-RinoNhO
-RSVNhO

Näyteastia

Katso ohjekirja

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirja

webohjekirja.mylabservices.fi/TYKS/index.php?test=12032