Komplementti C1q, seerumista

8850 S -C1q

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki yli 0.16 g/l

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirja

webohjekirja.mylabservices.fi/TYKS/index.php?test=14863