P -HAE-Tutkimus

9433 P -HAE

Osatutkimukset

P -C1InhBk
S -C1Inh
S -C3
S -C4
S -HAE

Näyteastia

Na-sitraattiplasmaputki 2.7ml ja SEER-putki 5ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

webohjekirja.mylabservices.fi/TYKS/index.php?test=235